Verslag symposium Van Eigen Kracht naar Samenkracht II

IS DE ZEEUWSE ZORG KLAAR VOOR ALLE VERANDERINGEN IN 2015? Op 1 januari 2015 moeten gemeenten en instellingen er mee aan de slag. Op veler verzoek kwam er op 10 oktober jl. een vervolg op het symposium van 2013, opnieuw met medewerking van GroenLinks Tweede Kamerlid Linda Voortman

> hier leest u meer over het programma van dit symposium

-- foto's: Carel Bruring --

Op 1 januari 2015 wordt van alle gemeenten, zorginstellingen en maatschappelijke organisaties verwacht dat ze klaar zijn voor de overdracht van de jeugdzorg, de uitgebreide Wmo, onderdelen van passend onderwijs en de Participatiewet. In 2013 organiseerde GroenLinks Zeeland een symposium over de mogelijke effecten van deze ingrepen voor de mensen in Zeeland en de betrokken organisaties.

Opnieuw lieten Tweede Kamerlid Linda Voortman en sprekers uit de Zeeuwse praktijk van zich horen. Wethouders, directeuren, ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigers van cliënten/gebruikers, afkomstig uit diverse politieke partijen en maatschappelijke geledingen, van Schouwen-Duiveland tot Zeeuws-Vlaanderen, werkten mee aan dit symposium.

Wat is er al gedaan? Hoe zien de hulpverleningstrajecten er straks uit? Wat gebeurt er provinciaal en wat regionaal of lokaal? In hoeverre worden zaken op elkaar afgestemd? Bij wie moet u zijn en wat moet er nog gedaan worden? Dit alles kwam aan de orde op een goedbezocht symposium - 60-tal deelnemers -  in Goes op 10 oktober jl. Een verslag van deze middag is te vinden in de bijlage, maar enkele conclusies van Tweede Kamerlid Linda Voortman lichten we er uit:

  • Is de onafhankelijke cliëntondersteuning hier goed geregeld? Daar zijn ernstige zorgen over. 
  • ‘Groen werkt’, dus kijken naar meer fiscale regelingen. In eerste plaats overheid die faciliteert: meer werk door duurzaamheid.
  • Deel vd arbeidsmarkt heeft afstand tot mensen met beperking. Is onwil, zit nog niet tussen oren werkgever of overheid. Dwingender opleggen; goed dat kabinet nu toch gaat doen, anders lukt het niet.
  • VN-verdrag voor mensen met een beperking: Nederland is een van de laatste landen die ratificeert. Inclusief denken op elk aspect van de samenleving is goed in te voeren.
  • Deskundigheid in school halen: al zes jaar mee bezig. Dat is het verschil met andere decentralisaties. Hopelijk gaat dat over een paar jaar ook goed.
  • Aansluiting jeugdwet & onderwijs is heel belangrijk.
  • Fiscaal aandacht: dat niet altijd BTW wordt geheven.
  • Pgb en eigen regie zijn belangrijk.
  • Dat op voorhand contracten in de zorg zijn beëindigd, waardoor contactpersonen wegvallen is zeer zorgelijk.

In de bijlagen:
- Programma en achtergrondinformatie [G. Temmink]
- Waar staan we nu? [Cees Liefting]
- Verslag