Vragen hoogte reserves waterschappen

GroenLinks stelde vragen m.b.t. de hoogte van de reserves van de waterschappen met het oog op de voorgenomen fusie.