Veilig Verkeer Westerschelde deel II

Op 13 februari 2008 liep de MSC EYRA vast in het Nauw van Bath. Rond 16.00 uur diezelfde dag kwam het schip weer los en kon naar de haven van Antwerpen worden gesleept. Er waren 1.400 containers aan boord, waarvan er 14 gevaarlijke stoffen bevatten. GroenLinks stelde vragen en ontving inmiddels antwoord van Gedeputeerde Staten. Lees de antwoorden in de bijlage.