Reactie Rapport Lodders

In deze bijdrage treft u een reactie van de GroenLinks Statenfractie aan op het rapport Lodders: 'Ruimte, Regie en Rekenschap'. Volgens het rapport moet er een einde komen aan de bestuurlijke drukte en het gedoe tussen overheden. Het rapport is op hoofdlijnen en moet worden uitgewerkt. Dit moet naar de mening van GroenLinks gebeuren naar Zeeuwse aard en schaal. Of daardoor op het terrein van zorg en welzijn de taken zonder meer aan alle Zeeuwse gemeenten kunnen worden overgedragen is vooralsnog onduidelijk. Vraag blijft hoe dit rapport zich verhoudt tot de bezuinigingstaakstelling uit het regeerakkoord. En jammer dat de waterschapstaken wederom buiten de discussie zijn gebleven.