Motie N57

In de Statenvergadering van 14 maart 2008 diende GroenLinks een motie in om van de nieuwe N57 een 80km/u weg te maken. GroenLinks is van mening dat deze weg niet mag degraderen tot onveilige internationale vrachtverkeersroute.