Nieuwsbrief Statenfractie - februari 2008

Vanaf nu kunt u maandelijks een beknopte nieuwsbrief tegemoet zien met daarin de belangrijkste wapenfeiten van de afgelopen paar weken. Dit is de eerste editie: februari 2008