De nasleep van de scholierendemonstratie

Joke van Nieuwenhuizen (GroenLinks Middelburg) en Leen Harpe (GroenLinks Zeeland) leveren in de rubriek "te gast" van de PZC een bijdrage waarin de nasleep van de scholierendemonstratie aan de kaak wordt gesteld. Over de gang van zaken en wat daar allemaal mis mee is.