Motie en Amendement Waterschapswet

Bij de Statenvergadering van vrijdag 15 februari 2008 zal het voorstel tot herziening van de Waterschapswet besproken worden. GroenLinks wil haar standpunt onder de aandacht brengen door middel van een ludieke motie. Ook zal de GroenLinks Statenfractie een amendement indienen om het voorstel van enige wijzigingen te voorzien. Daarnaast zal een tweede motie worden ingediend waarin Gedeputeerde Staten opgedragen worden onderzoek te doen naar een mogelijke privatisering van de zuiveringstaak (RWZI's).