Openbaar Vervoer in Zeeland?!

GroenLinks stelde vragen over een drietal aspecten inzake het OV in onze provincie. Het betreft vragen over de Zeeuwse lijn (Vlissingen - Roosendaal) die volgend jaar een maand 'op slot gaat'; Buslijn 133 (Vlissingen - Rotterdam) waar de nodige vertraging dreigt te ontstaan en de gevolgen van de HSL voor een goede overstap in Roosendaal richting Antwerpen e.v. Ten aanzien van de Zeeuwse lijn is de fractie van mening dat GS desnoods de gang naar de rechter moeten maken om personenvervoer mogelijk te blijven houden (zie vraag 8).