Incidentmanagement Kerncentrale Borssele / Vragen Duyvendak aan minster van VROM

De vele vragen die de kwestie rond de veiligheid van de kerncentrale Borssele (en de wijze waarop die, buiten de openbaarheid, behandeld wordt) heeft opgeroepen, moeten zo snel mogelijk beantwoord worden. In deze bijdrage de vragen van Wijnand Duyvendak (GroenLinks) aan minister Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu (VROM).