Belgisch wegenvignet

Het vignet om vanaf volgend jaar door België te komen houdt de gemoederen bezig. In de statenvergadering van 12 januari jl. heeft Marten Wiersma het gevoelen van de Staten vertolkt: 'zo ga je als goede buur niet met elkaar om'. Met name de Vlamingen doen vaak een beroep op het zgn. scheidingsverdrag uit 1839. Geen belemmeringen als het om de toegang tot België gaat. Andersom geldt dat natuurlijk ook en dat was men in België even vergeten. In een brief aan de Vlaamse minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen, mevrouw Kathleen Brempt, staat het nog eens helder verwoord. Wij zijn benieuwd naar haar reactie.