Statenvragen Waterschap

Al eerder vroeg de GroenLinks Statenfractie de begroting van het waterschap Zeeuwse Eilanden af te keuren. Om andere redenen tikt het college van Gedeputeerde Staten het waterschap nu op de vingers. De landbouw betaalt te weinig en de burgers te veel. Onze fractie wil dat het waterschap dat geld direct teruggeeft