Vragen Waterkwantiteitsbeheer

Ook milieuminister Winsemius wil het waterbeheer op nationaal niveau organiseren. De roep om afschaffing van de waterschappen begint ook in Den Haag door te klinken.