GroenLinks benoemt Marten Wiersma tot natuurambassadeur

GroenLinks benoemt Marten Wiersma tot natuurambassadeur. Hij kiest het Volkerak - Zoommeer als speerpunt. Omdat de Deltawateren van groot belang zijn voor de economie, de mensen en de Zeeuwse natuur. Onze nieuwe commissaris mevrouw Peijs heeft niet veel bijgedragen aan het herstel van Deltawateren, dat vraagt om nog meer inzet van GroenLinksers! Hieronder volgt de tekst voor de ambtseed.

Hierbij beloof ik plechtig dat ik me als GroenLinks natuurambassadeur zal inzetten voor een mooier, groener en gezonder Zeeland.

Ik zal strijden voor:

 • Omschakeling naar duurzame land- en tuinbouw en visserij
 • Slimmer gebruik van bestaande bedrijventerreinen om de groene ruimte te sparen
 • Beter met elkaar verbonden natuurgebieden
 • Meer fiets- en wandelpaden
 • Dde kwaliteit van het Zeeuwse landschap en het Zeeuwse water.

Speciaal strijd ik voor:

 • Het verbeteren van de natuur- en waterkwaliteit in het Volkerak � Zoommeer dat nu bedreigd wordt door de blauwalgen
 • Duurzame ontwikkeling van de Deltawateren, waarbij ecologie, economie en veiligheid samengaan
 • Een goede verhouding tussen natuur en recreatie
 • Verzachten van de harde overgangen tussen water en land en zout en zoet
 • Een grotere betrokkenheid van de Rijksoverheid bij herstel en beheer van deze Rijkswateren
 • Een grotere betrokkenheid van de bevolking bij beheer en herstel van de Deltawateren