Hedwigepolder

De GroenLinks Tweede Kamerfractie wil opheldering over Hedwigepolder na uitspraak Raad van State. Zij heeft daarover vragen gesteld aan de ministers van VROM, LNV en V&W. Lees verder in de bijlage.