GroenLinks wil einde aan onderzoek vierde verdieping Westerschelde

GroenLinks wil dat minister Eurlings het onderzoek naar de vierde verdieping van de Westerschelde stopzet. “De baggerschepen voor de derde verdieping zijn nog niet uitgevaren, of de discussie over de vierde verdieping gaat al van start”, zegt Ineke van Gent (Tweede Kamerlid). GroenLinks maakt zich zorgen over de gevolgen voor de natuur in het gebied, waarvoor nu met pijn en moeite compensatie is gevonden.

Uit recente verslagen van de Permanente Commissie van toezicht op de Scheldevaart blijkt, dat wordt onderzocht hoe de vaargeul naar de haven van Terneuzen kan worden uitgediept, zodat deze geschikt wordt voor bulkvaart. “Dat zullen de Belgen leuk vinden”, zegt Van Gent. “Die zullen nooit accepteren dat de haven van Antwerpen geen voordeel ondervindt van een verdere verdieping”. Om verdere ellende met Vlaanderen te voorkomen, moet het onderzoek worden stopgezet.

Ineke van Gent

Vragen van Van Gent aan de ministers van Verkeer en Waterstaat en LNV over een mogelijke vierde verdieping van de Westerschelde (ingezonden op 28 januari 2010):

  1. Bent u bekent met het verslag van de 635ste vergadering van de Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart?
  2. Wie is de opdrachtgever van het onderzoek naar een mogelijke vierde partiële verruiming van de Westerschelde?
  3. Heeft u de Kamer geïnformeerd over dit voornemen? Zo ja, bij welke gelegenheid? Zo nee, waarom niet?
  4. Wat is uw standpunt over een verdere verruiming van de Westerschelde na de derde verruiming?
  5. Wat zijn de gevolgen voor de Natura 2000 gebieden van een eventuele vierde verdieping van de Westerschelde?
  6. Is het u bekend dat er in Zeeland discussie is over de gevolgen van steeds grotere en moeilijker manoeuvreerbare schepen en de gevolgen daarvan voor de veiligheid?
  7. Bent u bekend met het feit dat de Provinciale Staten van Zeeland zich in een motie hebben uitgesproken tegen een vierde verdieping van de Westerschelde?
  8. Hoe verwacht u dat Vlaanderen zal reageren als de zuidelijke vaargeul bij de monding van de Westerschelde (de Wielingen) verruimd wordt om de Nederlandse scheepvaart te bevorderen?

http://www.vts-scheldt.nl/media/doc/Laura%20van%20Doorn/PC-verslagen/090923.PC%20635-kort%20verslag.23%20sept.%202009.pdf