17 februari: GroenWerkt - Bas Eickhout bezoekt Terneuzen en Goes

GROENLINKSERS VOOROP IN BIOGEBASEERDE ECONOMIE - Het werkbezoek van Europarle-mentariër Bas Eickhout aan Zeeland op woensdag 17 februari a.s. markeert de inzet van GroenLinks om de omslag te maken van een fossiele, oude economie naar een op (grondstof)kringlopen gebaseerde economie Europarlementariër Bas Eickhout van GroenLinks bezoekt op woensdag 17 februari Terneuzen en Goes. Op het programma staat BIOPARK Terneuzen als geslaagd voorbeeld van CO2-hergebruik / presentatie Gerrit Jan Broeze van Bio Glas. Aansluitend spreekt Marten Wiersma over bio base als logisch gevolg en over het Zeeuws initiatief voor groene industrie (ECO3). Daarna bezoek aan MEATLESS in Goes / presentatie Jos Hugense: "Eating meatless or eat less meat?"

Het tuinbouwgebied Bio Glas is het meest duurzame van Nederland. Er wordt namelijk geen assimilatiebelichting toegepast; de warmte en de CO2 zijn afkomstig uit nabijgelegen industrie. Een voorbeeld van het verlengen van grondstofkringlopen en het hergebruiken van (rest)stoffen. Bio Glas past in de brede ontwikkeling waarbij ook de bedrijvencluster BioPark en het innovatie-cluster Bio Base Europe horen.

De inzet van bedrijven en (regionale) overheden om een biogebaseerde economie te stimuleren, kunnen niet zonder een Europees kader. Europa voert de regie over de CO2-reductie, Europa zorgt voor een ‘level playing field’ voor bedrijven. Europa zorgt ook voor financiële steun bij onderzoek en (pilot)projecten. De Groenen, overtuigde Europeanen, gaan bespreken waar de kansen liggen voor versnelling.

Het tweede deel van dit werkbezoek ligt in dezelfde lijn: het bedrijf Meatless is doende om vleesvervangers te produceren én ‘hybride’ vlees op de markt te brengen. In feite een omschakeling van dierlijk naar plantaardig eiwit. Het is één van de projecten waarmee Zeeland doende is om de eiwittransitie vorm te geven. En ook hier is Europa voortrekker en stimulator.

De productie van dierlijke eiwitten zorgt voor een forse uitstoot van broeikasgas (methaan) en de productie van vlees kost ook veel plantaardig materiaal. Als de wereld over 40 jaar 9 miljard mensen moet voeden, dan is het een dwingende eis dat we slimmer omgaan met de beschikbare hulpbronnen. Daar werken de Groenen aan, in Europa en in Zeeland!

Programma

13.00 uur: Biopark Terneuzen/Opleidingskas, Smitsschorreweg 9, Westdorpe
                Ontvangst door GJ Broeze, Bio Glas Terneuzen
13.10 uur: Biopark als geslaagd voorbeeld van CO2 hergebruik 
                Door Jacob Limbeek, WarmCO2
13.25 uur: Toelichting door Marten Wiersma
13.35 uur: Discussie/vragen en eventueel korte rondleiding

15:00 uur: Meatless, Gebr. Spykerstraat 1, Goes (beperkt gezelschap)
15:10 uur: Presentatie Jos Hugense "Eating meatless or eat less meat?" 
                De visie van Meatless op de wereldvleesmarkt, actuele ontwik-
                kelingen, verhoudingen, ecologische impact en oplossingen
                Toelichting/aanvulling: Carola Helmendach, NV Economische IMPULS
                Zeeland, belast met eiwitprogramma’s
                Aansluitend discussie en vragen 
15:50 uur: Kort bezoek aan de fabriek

16:15 uur: einde werkbezoek / persmoment

Meer weten over dit werkbezoek?
Mail/bel janine.cooijmans@gmail.com / 06 - 41 88 39 29