Energiedebat "Krijgt Zeeland nieuwe energie?" 18 mei in Heinkenszand

Onlangs verscheen het rapport ‘NEDERLAND KRIJGT NIEUWE ENERGIE’, een coproductie van de milieu/energie-/duurzaamheidsgroepen van CDA, D66, PvdA, SGP, GL, CU en VVD. Het rapport schetst een actief energiebeleid voor Nederland. Hoge ambities én opbrengsten. GroenLinks Zeeland organiseert op 18 mei 2010 in De Stenge in Heinkenszand een discussie met politiek en bedrijven over de gezamenlijke inzet op perspectiefvolle oplossingen op het voor Zeeland zeer belangrijke energiethema. Lees verder.

De bespreking wordt ingekaderd in het landelijke beleid en de praktijk van de energietransitie door dhr. Theo Walthie, voorzitter van het Regieorgaan EnergieTransitie, het belangrijkste adviesorgaan op energiegebied voor de Rijksoverheid én bekend met de Zeeuwse energiesituatie. Hij zal commentaar geven op het rapport ‘NEDERLAND KRIJGT NIEUWE ENERGIE’ en is uitgenodigd een bijdrage te leveren aan de discussie. (Regieorgaan EnergieTransitie: (http://www.senternovem.nl/energietransitie/regieorgaan/index.asp)

Bedrijven die al doende zijn met energietransitie c.q. initiatiefnemers van vernieuwende energie-projecten zijn uitgenodigd om deel te nemen. Hun ervaringen, successen en wensen dragen bij aan het debat, dat onder leiding staat van Pieter Vollaard, verbonden aan het lectoraat duurzaamheid van de Hogeschool Zeeland. De vertegenwoordigers van de politieke partijen nemen plaats in de ‘eerste ring’ van het debat, de genodigde bedrijven vormen de ‘tweede ring’. Het publiek - de bijeenkomst is openbaar – kan daarachter plaatsnemen.

Wij vinden het boeiend om uit de eerste hand over energiebeleid te worden geïnformeerd en te zien of we daar in Zeeland ons voordeel mee kunnen doen en gezamenlijk een visie kunnen ontwikkelen. De pers wordt van harte uitgenodigd bij dit energiedebat aanwezig te zijn.

De discussie zal worden geleid door dhr. Pieter Vollaard, verbonden aan het lectoraat duurzaam-heid van de Hogeschool Zeeland. Hij zal de deelnemers betrekken bij de discussie. De bijeenkomst is vrij toegankelijk voor publiek. (Aanvang 20:00 uur, welkom vanaf 19:30 uur.)

Inmiddels is er een burgerinitiatief gestart door leden van de initiatiefnemende partijen met de inzet: Nederland kan en moet voor 2050 volledig zijn overstapt op hernieuwbare energie zoals wind- en zonne-energie. Van de kant van bedrijfsleven/brancheorganisaties is ook steun hiervoor. UNETO-VNI, EVO, CleanTech Holland en NLingenieurs steunen het burgerinitiatief.

Bestuur en Statenfractie GroenLinks Zeeland,
Maaike Walraven (vz.) en Leen Harpe (fractievz.)

N.B. Het rapport van de samenwerkende partijcommissies is samengevat in de zogenoemde Verklaring van Utrecht, waarin concrete maatregelen worden bepleit. De Verklaring is te downloaden via de website van de samenwerkende partijcommissies www.duurzaamheidsoverleg.nl en www.klimaatverbond.nl en is te vinden in de bijlage.