PLV: benoeming kandidatencie. + partijraadsleden en verkiezing bestuur

GroenLinks is klaar voor de toekomst en heeft er zin in! Maar dat kan niet zonder actieve leden. Het bestuur van GroenLinks Zeeland doet een oproep aan de leden om zich beschikbaar te stellen voor een aantal functies. Lees verder en neem contact op voor meer informatie. Maar bezoek vooral de Ledenvergadering op 26 juni a.s. in Hotel Terminus in Goes (naast NS-station).

Agenda:

 1. Formele benoeming leden kandidatencommissie en vaststelling profielschets en procedure van werving en selectie.
 2. Benoeming partijraadsleden.
 3. Verkiezing leden provinciaal bestuur

GroenLinks is klaar voor de toekomst en heeft er zin in! Maar dat kan niet zonder actieve leden. Het bestuur van GroenLinks Zeeland doet een oproep aan de leden om zich beschikbaar te stellen voor de volgende functies:

 • Partijraadslid 
 • Provinciaal Statenlid
 • Provinciaal bestuurslid
 • Bestuursondersteuner provinciaal bestuur (betaald)

 

1. Oproep kandidaten Partijraad nieuwe stijl
Op het afgelopen congres in Hilversum zijn nogal ingrijpende wijzigingen aangenomen over de rol, de taken en de bevoegdheden van de partijraad. Allerhande technische en procedurele kwesties zijn daarbij van de agenda gehaald zodat zoveel mogelijk ruimte geschapen wordt voor het inhoudelijk debat. Daarmee wordt de Partijraad binnen GroenLinks hét podium waar discussies en ideeën uiteindelijk landen. De conclusies van het debat werken richtinggevend voor de vereniging, of het nu landelijke, Europese of regionale thema's betreft.

Nieuwe leden
Bij de partijraad nieuwe stijl hoort ook een nieuw profiel voor partijraadsleden. Een belangrijk uitgangspunt van de Partijraad is de verbindingsfunctie tussen de leden en het landelijke partijniveau. Kandidaten beschikken dan ook over een organiserend vermogen, zijn toegankelijk voor ideeën en mensen, zijn samenwerkingsgericht en zijn in staat boven eigen en bestaande opvattingen en meningsverschillen uit te kunnen stijgen ten behoeve van een open debat.

Procedure
Vanaf 1 mei 2010 treden de leden van de nieuwe partijraad aan. De partijraad wordt samengesteld uit leden vanuit de lokale en provinciale afdelingen (68 leden), vanuit Zeeland worden 2 leden benoemd.

Meer informatie
Wil je meer weten over de nieuwe partijraad? Kijk op organisatie.groenlinks.nl/partijraad voor meer informatie.

2. Oproep kandidaten voor Provinciaal Statenlid
Er is een kandidatencommissie aan de slag gegaan om de werving- en selectieprocedure vast te stellen en om een profielschets te ontwerpen. Informatie hierover is te verkrijgen bij: Ton de Nooij, voorzitter; denooij@zeelandnet.nl

Procedure en profielschets worden begin juni bekendgemaakt.

3. Oproep kandidaten voor provinciaal bestuur
De leden van het huidige bestuur zijn aftredend. Alle functies zijn dus vacant. Informatie over de werkzaamheden van het bestuur is te verkrijgen bij Maaike Walraven, famwalraven@zeelandnet.nl

4. Oproep kandidaten voor ondersteuning provinciaal bestuur
Dit is een betaalde functie. In de voorbereiding van de verkiezingen voor Provinciale Staten in maart 2011 speelt deze functionaris een belangrijke rol. De belangrijkste aspecten van de functie zijn:

 • het uitwisselen van informatie, plannen en successen bevorderen;
 • voor lokale afdelingen een vast aanspreekpunt zijn voor vragen of mededelingen;
 • een katalysator zijn, d.w.z. kansen voor samenwerking en zichtbaarheid signaleren en in gang zetten;
 • het organiseren van gezamenlijke (regionale of provinciale) bijeenkomsten, acties en publiciteit;
 • het aanleveren van informatie, aankondigingen e.d. voor GLweb (zodat de ervaringen breder van nut zijn);
 • communicatie met het landelijk bureau, zodat zij beter zicht krijgt op lokale omstandigheden, plannen, kansen voor landelijke acties, behoefte aan scholing etc.
 • het organiseren van provinciale training- of scholingsdagen voor (actieve) leden.

Meer informatie: Frans van Kollem, fvk@zeelandnet.nl