kringloop
kringloop

GroenLinks is supporter van de CIRKELZAAK!

GroenLinks zet zich in voor de Circulaire Economie en ziet die steeds groeien. Niet alleen in het groot, bv. in Bio Based Economy, maar ook in kleinere initiatieven. Die zetten we graag in het zonnetje; zij vormen het fundament en visitekaartje van de Circulaire Economie, en laten zien dat de toekomst al begonnen is! GroenLinks doet het voorstel om hen het predicaat 'CIRKELZAAK!' te verlenen.

[persbericht] 
GroenLinks is supporter van de CIRKELZAAK!

De Circulaire Economie is onderweg naar een snelle groei. Dat bleek wel op een geslaagde conferentie van GroenLinks begin maart. Meer dan 70 mensen uit ondernemersland, onderwijs en overheid bogen zich over de kansen voor een economie zonder afval in Zeeland. En die kansen zijn groot. Meer werk, meer verdiensten. En minder beslag op energie en grondstoffen.

Er is al veel gaande. In het groot, maar vooral in het klein. De 'we-economy', de groeiende sector van het delen, ruilen, repareren en de winkels die goederen een tweede leven gunnen, mag zich voluit onderdeel van de Circulaire Economie noemen.

Net als de bedrijven die zich richten op het demonteren en sorteren van afgedankte spullen. Dat is natuurlijk uit milieuoogpunt een prima zaak. Maar te vaak wordt de kern van de zaak gemist: daar worden grondstoffen (terug)gewonnen. Daarmee wordt  onze samenleving minder afhankelijk van landen waar je liever geen zaken mee doet. En we hoeven 'Moeder Aarde' minder te belasten.

GroenLinks zet zich ervoor in dat deze sector een steuntje in de rug krijgt én dat hun ervaring wordt benut om de Circulaire Economie sneller te laten groeien. Wij willen deze sector zichtbaarder maken en stellen voor om hen het predicaat 'CIRKELZAAK!' te verlenen. Daarmee benadrukkend dat het om een trendbreuk gaat: van lineair naar circulair. En het gaat om zaken doen. Echte business. Een idee dat op de eerder genoemde conferentie werd ondersteund.

Zoiets kan prima op gemeentelijk niveau worden ingevoerd. Omdat het over lokale economie, lokaal werk en de lokale participatiesamenleving gaat. Het gaat heel weinig geld kosten. Een sticker op de deur - Wij zijn een CIRKELZAAK! - en een jaarlijkse bijeenkomst voor deze bedrijven en de mensen die er werken, dat is het wel zo’n beetje. Die bijeenkomst is een blijk van waardering én een mogelijkheid om met elkaar aan de praat te zijn over de vraag hoe deze vorm van economie het nog beter kan gaan doen. En als de gemeenten hierbij gaan samenwerken komt heel Zeeland in beweging!

GroenLinks gaat dit voorstel doen in de gemeenten waarin we deelnemen aan de verkiezingen. En na die verkiezingen gaan we dit voorstel voorleggen aan alle gemeenteraden in Zeeland.

Bestuur GroenLinks Zeeland,
Marten Wiersma