Provinciale Ledenvergadering

Op 16 december is er weer een ledenvergadering, met op de agenda o.a. de conceptkandidatenlijst en het conceptverkiezingsprogramma voor de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart 2015. Verder praat een afvaardiging van het landelijk bestuur van GroenLinks ons bij over actuele ontwikkelingen. Ben je lid? Kom ook!

 Locatie: Hotel Terminus, Goes [naast het NS-station]

 • 19.00   Inloop
 • 19.30   Gesprek met het landelijk bestuur van GroenLinks
 • 20.30   Verkiezingsprogramma PS 2015
  •   Toelichting programmacommissie
  •   Vaststelling verkiezingsprogramma
  •   Stemming amendementen
  •   Stemming definitief programma
 • 21.00    Kandidaten PS 2015
  •   Toelichting kandidatencommissie
  •   Pitches plaatsen 1 t/m 3 van de conceptkandidatenlijst
  •   Vaststelling plaatsen kandidatenlijst
  •   Stemming plaatsen 1 t/m 5
  •   Stemming plaatsen 6 t/m 30
 • 21.30   Rondvraag en sluiting