Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk: coördineren en faciliteren

We zien een rol voor de provincie als het gaat om organisaties die op provinciaal niveau vrijwilligerswerk coördineren en faciliteren; die verdienen provinciale ondersteuning. Zoals Het Klaverblad, samenwerkingsverband van provinciale organisaties, dat opkomt voor de belangen van gebruikers van zorg- en dienstverlening.