Infrastructuur

Zeker in tijden van bezuiniging staat GroenLinks kritisch tegenover investeringen in nieuwe infrastructuur. Liever grijpen wij kansen aan om de mobiliteit te beperken en de ruimte beter te benutten door de situering van bv. kantoren op de knooppunten van openbaar vervoer. Wegenprojecten worden op een goede manier ingepast in het landschap.

Bovendien pleiten we voor inzet op verkeersveiligheid. Wandel- en fietsroutes worden aangelegd en verbeterd, o.a. vanwege de stormachtige opkomst van de elektrische fiets. Wij stimuleren dat de provincie wandelbeleid ontwikkelt, primair gericht op het tot stand brengen en/of verbeteren van wandelroutes en -netwerken tussen stad of dorp en omgeving (natuurgebieden).