Onderwijs & arbeidsmarkt

Voor de leefbaarheid en de economie is actieve inbreng van jongeren en studenten essentieel. Juist omdat er zoveel moet veranderen, is de inbreng van goed opgeleide jonge mensen broodnodig!

GroenLinks schaart zich achter de aanbevelingen van het rapport “De slimme kracht van Zeeland” dat het stimuleren van de kenniseconomie veel kansen biedt op hoogwaardige werkgelegenheid en op allerlei duurzame economische spin-offs. Dan nog blijft de arbeidsmarkt in Zeeland kwetsbaar.

Om ook grensarbeid te vereenvoudigen, helpt het om belemmeringen weg te nemen en betere regelingen te treffen met België.