Roompottisering van Zeeland?

Naar aanleiding van artikelen in de PZC van 17 februari en op nos.nl over zeven nieuwe vakantieparken in Zeeland, reageert Gerwi Temmink, GroenLinks-lijsttrekker voor de Statenverkiezingen, als volgt:

Roompottisering van Zeeland?

GroenLinks Zeeland is zeker voor meer werkgelegenheid in Zeeland. Maar niet ten koste van dat wat Zeeland zo aantrekkelijk maakt. Op die mooie natuur, rijke cultuur, karakteristieke landschappen en vrije ruimte moet je zuinig zijn. Daar komen de toeristen juist voor. Daarom is GroenLinks Zeeland tegen de hotspots. En bekijkt ze ook deze plannen van Roompot kritisch. Zijn zij uit te dagen voor echte verduurzaming? Zitten wij in Zeeland dan te wachten op dit soort plannen?

Want hoeveel van die banen in de bouw komen er dan direct in Zeeland terecht? En vaste contracten? Bij eerdere gelegenheden ontsloeg Roompot juist vaste (Zeeuwse en Zuid-Hollandse) medewerkers. Tijdelijke seizoensarbeid is ook wat waard, natuurlijk. Maar die is er nu ook al. En op welke gegevens baseert Roompot deze behoefte?

In 2012 zijn de uitkomsten bekend geworden van een onderzoek, gedaan in opdracht van B&W, naar de hoeveelheid recreatiewoningen op alleen al Schouwen-Duiveland. Dat zijn er rond de 3500. Veel te veel om aan de huidige en te verwachten behoefte te voldoen.. Mede daarom zijn zelfs ondernemers in de recreatie tegen de plannen om op Brouwerseiland nog eens een groot recreatiepark te gaan bouwen! Verdere verpaupering en nog meer faillissementen voor bestaande horeca- en recreatieondernemers liggen op de loer. Met het verlies van werkgelegenheid erbij.

Ondertussen wordt de kip met de gouden eieren geslacht. Zeeland moet zich volgens GroenLinks Zeeland juist onderscheiden van andere toeristische regio’s door geen grootschalige parken te willen, maar in te zetten op het beter benutten en behouden van haar sterke kwaliteiten zoals de rust, ruimte, natuur en karakteristieke landschappen. Zonder verdere bebouwing langs of op de Zeeuwse kust!

GroenLinks Zeeland wil inderdaad graag meer Zeeuwse banen. Dat is een van onze speerpunten. Daarvoor verwijzen wij naar ons programma over de vergroening van de economie (zie Recreatie en Ontspanning). Zeeland is daarvoor al de bakermat in Nederland. De biobased economy en circulaire economie moet verder opgepakt worden. Op grote en kleine schaal. Zo doen wij ook concrete voorstellen rond de zorgeconomie en voor schone energie: windenergie, zonnepanelen, geen kerncentrale, maar een getijdencentrale. Een kenniscentrum en binnenkort lanceren we ook een plan voor Delta. Daar geloven wij meer in dan deze plannen van Roompot.

Gerwi Temmink
Lijsttrekker GROENLINKS Zeeland

______________________________________________________________________

Hierna brachten ZMf, Het Zeeuwse Landschap en Roompot op 25 februari een persbericht uit dat Roompot Vakanties bereid is drie ton te investeren in de natuur- en landschapskwaliteit van Noord-Beveland - zie bijlage