Wisseling van de wacht

Vandaag werd afscheid genomen van vertrekkende Statenleden en werden de nieuwe Provinciale Staten geïnstalleerd. Voor GroenLinks is dit een wisseling met Leen Harpe die na 12 jaar stopt als Statenlid en Gerwi Temmink die het stokje overneemt. De invulling van de commissies komt later, maar vanaf deze plek alvast dank aan Carel Bruring die de afgelopen vier jaar de commissie Economie & Mobiliteit voor zijn rekening nam.

 

De voorzitter van Provinciale Staten, commissaris van de Koning Han Polman, sprak de vertrekkende Statenleden toe met een persoonlijk woord van dank. Over Leen Harpe zei hij:

"hem te zullen missen. Op zijn eigen wijze had hij verschil gemaakt in de Staten, en inbreng geleverd vanuit de partij. Leen nam de moeite om dingen te zeggen, nam nooit een blad voor de mond. Dat zou hij ook niet willen en kunnen. Sommigen heeft hij daarbij op de huid gezeten. En dat hoort ook zo, je moet kritisch zijn. Met de eenmanszetel voor GroenLinks in de afgelopen periode zag Leen toch kans in de breedte te reageren op onderwerpen. Waardering daarvoor! De ambtenaren krijgen nu misschien wat rust, gezien de hoeveelheid artikel 44-vragen die Leen Harpe stelde..."

Op zijn beurt sprak Leen de Staten toe. Wat hem in de jaren bezighield, schreef hij op in zijn blogs. Daarvan is een blogboekje gemaakt dat is uitgedeeld aan Statenleden en andere belangstellenden. Leen dankt iedereen voor de prettige samenwerking, ook Statengriffie en andere ambtenaren. Ook de Rekenkamer is onmisbaar, en niet te vergeten de dames van de koffie. "Dank allemaal!"

In de media:
Omroep Zeeland: Nieuwe leden Provinciale Staten geïnstalleerd
Omroep Zeeland: Wisseling van de wacht