De Sloeweg en de miljoenen

"Als het college van GS de verdubbeling van de Sloeweg volgens het bestaande ontwerp uitvoert, lopen de kosten en de planning flink uit de pas. Wanneer GS maximaal bijsturen, voorziet het college een tekort op het project van ongeveer € 19 miljoen. Zonder ingrijpen kan dat oplopen tot ruim € 30 miljoen. Dat blijkt uit het rapport van de Task Force Sloeweg (in bijlage en verderop)." Zo begint het persbericht van de provincie.

GroenLinks vraagt zich af hoe dit heeft kunnen gebeuren en beraadt zich op de te nemen stappen. De Commissie Economie zou op 24 april vergaderen over dit onderwerp. Gedeputeerde Van Beveren (CDA) legde echter een verklaring af (zie bijlage) waarin hij verklaart politiek verantwoordelijk te zijn voor de problemen en zijn functie met ingang van vandaag neer te leggen. Daarop brachten GS een brief uit (zie bijlage) waarin zij zijn vertrek betreuren. Tevens kondigde het college aan onafhankelijk extern onderzoek in te stellen naar de interne organisatie rond het project Sloeweg. De commissievergadering kwam hiermee te vervallen en de procedurele kant van het project kwam later die dag aan de orde op de Statenvergadering. Verderop de bijdrage van GroenLinks. [Zie ook: blog En klaar is Kees...!]

 

De bijdrage van Gerwi Temmink tijdens de Statenvergadering:

 

GroenLinks stelt vast dat er politiek van alles kan gebeuren, met verrassende wendingen. Zo ook nu over het project Sloeweg met de verklaring van gedeputeerde Van Beveren en een brief van GS. Net als de SP vragen ook wij ons af of alle collegeleden vanaf januari volledig op de hoogte waren van de problemen en of zij gezamenlijk hebben besloten PS hierover niet in te lichten.

Samen met de SP hebben wij een motie in voorbereiding tot het houden van een hoorzitting, in opdracht van PS, om de onderste steen boven te krijgen. Bij voorkeur wordt deze motie unaniem gesteund, daarom wachten we met het indienen van deze motie tot de volgende Statenvergadering (26 mei).

In tegenstelling tot de SP die niet voor geheimhouding is in deze zaak, heeft GroenLinks de vertrouwelijke stukken ingezien en geconcludeerd dat bepaalde stukken inderdaad beter geheim kunnen blijven.

De reactie van gedeputeerde Schönknecht (die voorlopig de taken van Van Beveren waarneemt): “Wat betreft de verklaring van Van Beveren: dat zijn de persoonlijke woorden van Van Beveren; die zou ik dan moeten wegen. Als u dit naast het feitenrelaas legt, kunt u de conclusie trekken.” De gedeputeerde zal op de inhoud ingaan tijdens een ingelaste vergadering van de commissie Economie op 11 mei a.s.

GroenLinks vindt dat het nu niet gaat om het feitenrelaas, dus daar kun je niet naar verwijzen. Het gaat over de verklaring van Van Beveren en de  brief van het college. “De door ons gestelde vragen vloeien daaruit voort en zijn zeer legitiem, dus willen we daar graag een antwoord op”, aldus Gerwi Temmink. Dit werd beaamd door andere partijen.

 

- vervolg persbericht provincie -

De Task Force ziet een groot aantal oorzaken die bijdragen aan de overschrijding. Zoals fouten in ontwerp van viaducten, toepassing van alternatieve materialen in hoeveelheden die niet passen binnen (gewijzigde) regelgeving en andere zaken, die leiden tot vertraging en dus tot claims.

Met technische aanpassingen kan de schade worden beperkt. Daarom wil het College fors ingrijpen in het ontwerp van een aantal aansluitingen. Aan het uitgangspunt tornen we niet: we zorgen ervoor dat automobilisten vlot en veilig door Zeeland kunnen rijden. Dat doen we op een verantwoorde manier; met oplossingen die afgestemd zijn op het toekomstige gebruik en tientallen jaren mee kunnen.

Hier vindt u de volledige tekst van het persbericht van de provincie, het Rapport Sloeweg en het feitenrelaas / brief GS 21 april 2015

 

In de media:

Omroep Zeeland: Vragen over rol andere gedeputeerde in dossier Sloeweg
PZC: Gedeputeerde Kees van Beveren treedt af om debacle Sloeweg