Column Marten Wiersma: Leuker dan Lubach?

Toine Poppelaars is een leuke man. Wisten we al natuurlijk, maar zijn optreden in de satirische show van Arjen Lubach was hilarisch. Droogkomische humor over de bekendheid en imago van het waterschap. ‘Dat weet een kind…’.

Openheid hier, democratie daar, het waterschap op oorlogspad om stemmen te werven. Fijn natuurlijk. Wij eenvoudige kiezers worden graag in de watten gelegd. En toen Arjen Lubach het ons nog eens haarfijn uitlegde begrepen we dat het waterschap belangrijk is, openheid wil betrachten en transparantie hoog in het vaandel heeft staan.

Op 18 maart stemden we, daarna hoorden we niks meer en toen was er ineens een nieuw dagelijks bestuur van het waterschap. >>

CDA, SGP, Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen leveren de leden. Dus het rechts-conservatieve karakter is verzekerd. De achterhaalde interpretatie van agrarisch belang kan weer uit de kast worden gehaald. Naast de drie bovengenoemde partijen leveren ook de ‘geborgde belangen’ een bestuurder. Die types hebben we niet kunnen kiezen, zij dienen als ‘slot op de deur’ van de democratie. Net als de militairen die in Birma toezien op het democratisch gehalte van het parlement.

Hoe weten we dit allemaal?? Daarvoor moet je kennissen hebben bij het waterschap. Of de krant héél goed lezen. Op de site van het waterschap staat nog de uitslag van 2011, de bestuurssamenstelling van 2011 en de ledenlijst van de Algemene Vergadering is niet compleet. Zelfs het nieuws dat er twee AB-leden inmiddels zijn opgestapt hoeven we niet te weten.

Hoe het bestuur tot stand is gekomen? Hoe het kan dat er (op één na) Zeeuws-Vlamingen in het DB zitten?? (Bij de fusie was regionale binding héél belangrijk…)

Mogen we weten wat het inhoudelijk programma is van het nieuwe DB? Mogen we weten waaraan het geld de komend jaren wordt besteed? Of moeten we Arjen Lubach vragen dat even uit te zoeken? Het lijkt tijd dat de provincie, als toezichthouder, duidelijkheid vraagt bij het waterschap, hen helpt om uit het struikgewas tevoorschijn te komen.

Maak waar wat je voor de verkiezingen stond uit te kramen. En snel een beetje!! Eén bezuinigingsadvies: schrap de website. Die hou je toch niet bij. En communiceren deed je toch al via Arjen Lubach.

Leuker kunnen we het niet maken…

 

Marten Wiersma