Nieuwsbrief april 2015

Er is weer een nieuwsbrief uit. Dit keer o.a. aandacht voor de nieuwe (steun)fractie en het weblog van fractievoorzitter Gerwi Temmink, de Groenste Politicus 2015, wisselingen in het bestuur, Provinciale Ledenvergadering [3 juni a.s.], partijdebat "Werken in de 21e eeuw [6 juni a.s.] en een column van Marten Wiersma: Leuker dan Lubach? Veel leesplezier!