Sloeweg en motie van wantrouwen

Op de agenda van PS 26 mei 2015: Voortgang project Sloeweg, te lezen bij agendapunt 8 van deze PS-agenda GroenLinks kwam met een motie van wantrouwen, die door niemand werd gesteund en dus werd verworpen.

Verder werd een motie ingediend, ondersteund door alle partijen, die beoogde dat een tijdelijke onderzoekscommissie Sloeweg werd ingesteld [zie bijlage].

 

Toelichting bij de motie:

GroenLinks neemt de controlerende taak van PS serieus. Daartoe dient zij tijdig geïnformeerd te worden. Op basis van feiten uit het feitenrelaas rond het project Sloeweg is dit niet gebeurd. De kernpunten:

Op 3 februari 2015 wordt aan GS gemeld dat er overschrijdingen dreigen. Precies een week later wordt letterlijk in de notulen genoteerd dat het project duurder wordt. Niemand uit het college spreekt dit tegen (ook vandaag niet). Niemand uit het college stelt voor om PS te informeren. En dit terwijl er eind 2014 door de gehele Staten een duidelijke voorwaarde is gesteld bij het akkoord gaan met een verhoging met 5,3 miljoen euro aan het budget voor de Sloeweg, betaald uit provinciale middelen. Hiervan dient alles te worden bekostigd! 

Toch overschrijdingen? Dan moeten de Staten worden geïnformeerd; de actieve informatieplicht is hierbij voor GroenLinks een principieel punt voor het hele college. Of het nu gaat om 10.000 euro meer, 60.000 euro meer voor een dure taskforce of miljoenen doet hierbij voor GroenLinks niet ter zake.

GroenLinks stelt bovendien dat het hele college op 9 maart de projectorganisatie niet voor niets versterkt heeft met zo'n team o.l.v. dhr. Vrijdag. Zoeken naar bezuinigingen binnen een goedgekeurde begroting laat je niet doen door zo'n duur team. Dat is ook niet nodig, want de toestemming tot 58 miljoen lag er. Kijken of er nog wel wat bezuinigd kan worden geef je als opdracht mee omdat je weet dat het duurder wordt - zie die notulen van 10 feb. jl. - dan die afgesproken 58 miljoen euro.

Niet de exacte hoogte van de overschrijding was toen al bekend. Dat klopt. Maar het feit dat het bekend was had direct gemeld moeten worden aan PS, vindt GroenLinks op basis van het gedegen doornemen van alle stukken. Vandaar deze motie van wantrouwen tegen het gehele college. Gerwi Temmink voegt nog toe dat hij de woorden van elk lid van het college even serieus neemt en ze ook in korte tijd allemaal heeft leren kennen als innemende mensen met elk zijn/haar kwaliteiten. Het gaat om het principe van PS tijdig informeren op basis van feiten. De actieve informatieplicht geldt voor het hele college.

De motie betreft dus het hele college. Wat betreft de voorzitter is er een voorbehoud gemaakt, omdat het voor GroenLinks op dit moment niet duidelijk is of dit juridisch mogelijk is.

 

Motie van wantrouwen tegen college van Gedeputeerde Staten

Provinciale Staten van Zeeland, in vergadering bijeen op 26 mei 2015;

overwegende dat:

  • Samen besturen een kwestie van vertrouwen is.
  • Dit vertrouwen geschaad is doordat Provinciale Staten te laat zijn geïnformeerd over de gang van zaken omtrent de overschrijding van het projectbudget Sloeweg.
  • Het college op de hoogte was. Uitgesproken door Van Beveren in zijn verklaring van 24 maart.
  • Het college actieve informatieplicht heeft.

concluderende dat:

hierdoor het vertrouwen van Provinciale Staten is geschonden en zeggen daarom het vertrouwen op in het college van Gedeputeerde Staten;

en gaan over tot de orde van de dag.

 

In de media:

Omroep Zeeland: GL staat alleen met motie van wantrouwen Sloeweg
PZC: Sloewegdebat: Mag provinciebestuur blijven of niet?
Omroep Zeeland: Politiek wil eigen onderzoek Sloewegdebacle
PZC: Staten willen nader onderzoek naar fiasco Sloeweg

Zie ook: Vragen Sloeweg / Tractaatweg