Westerscheldetunnel

Zomercolumn: Sporenonderzoek

Zomercolumn van de voorzitter [d.d. 18 juli 2015]: Sporenonderzoek.

Essentieel bij zgn. levensdelicten is het sporenonderzoek. Minutieus wordt ieder mogelijk bewijs veiliggesteld en kan later dienen als bewijs. Het bewust wissen van sporen is in Nederland een strafbaar feit, behalve in de politiek. De VVD is na de miljardenechec van Rutte met Griekenland druk bezig sporen te wissen van ooit gedane beloften (http://www.dagelijksestandaard.nl/2015/03/angstige-vvd-verbergt-snel-vid...). Over de ooit door Rutte beloofde 1000 euro zal ik het maar niet hebben.

De VVD staat echter niet alleen. Bekendste blooper is toch wel het kwartje van Kok. Wilders doet niet anders en ook en uiteraard het CDA is soms erg vergeetachtig. Weet u nog de laatste plechtige belofte van MP Balkenende over de hypotheekrenteaftrek? Volledig handhaven, onbespreekbaar en breekpunt bij onderhandelingen. Ook wat dat betreft scoort de VVD hoog als –naar eigen zeggen- beschermheer van de hypotheekrenteaftrek. De praktijk is dat met name de VVD, met toenmalig minister Zalm aan het roer, de meeste ingrepen heeft gedaan om de hypotheekrenteaftrek te beperken! Zalm inmiddels onder dak bij de ABN-AMRO is een hypocriete boodschapper geworden.

Ook in Zeeland dreigt een statenbrede verkiezingsbelofte te vervagen. Weet u nog: de Westerscheldetunnel moet zo snel mogelijk tolvrij. Het geld dat overblijft van de tolopbrengsten moet direct worden aangewend voor verkorting van het aantal toljaren. De PvdA-Statenfractie greep hiervoor zelfs naar het middel 'internet-enquête'. En nu, hoe staat het met het eerder dan 2033 tolvrij maken van de Westerscheldetunnel, zodra dat op verantwoorde wijze kan?

Een statenmeerderheid heeft inmiddels zelfs besloten dat mocht het opportuun zijn, dan sluit de Provincie ook niet uit dat zij op enig moment haar belang in de WST verkleint, mits het publieke belang adequaat geborgd kan worden. Ook gedeeltelijke verkoop van de aandelen hoort daarbij. En onlangs? Miljoenen aan tolgelden werden omgeboekt naar het  Sloeweg-debacle-project. Ook hier dreigt een verkiezingsbelofte te worden gebroken en worden sporen uitgewist. Zeeland: let op uw saeck!

 

Leen Harpe