Eigendomssplitsing DELTA?

In de Statenvergadering van 25 september werden twee moties ingediend over eigendomssplitsing van energiebedrijf DELTA N.V. (zie de foto's).

GroenLinks was altijd voor het verhangen van de publieke aandelen en het veiligstellen van het publieke  belang (netwerk en water). Op dit moment is feitelijk sprake van een Europees netwerk, grotendeels beheerd door energiemaatschappijen. Alleen in Nederland is dit voor een deel afgesplitst. Voortschrijdend inzicht maakt voor GroenLinks duidelijk dat die splitsing pas tot zijn recht komt als alle landen in de EU deze wet ook uitvoeren. Want alleen dan kunnen we overige Europese en landelijke doelstellingen bereiken, zoals terugdringing CO2-uitstoot, het Energieakkoord en overgaan op duurzame energieproductie en -gebruik.

De bijdrage van Gerwi Temmink in PS:

"Dit is lastige materie, voor iedereen. Wat niet duidelijk is in deze Staten, is: de ene keer gaat het over een level playing field op Europees niveau (bv. de havens), en op dit moment wordt er door een aantal fracties vanuit gegaan dat landelijk leidend zou moeten zijn. GroenLinks is voor een level playing field in Europa! De energiesector is een Europese aangelegenheid.

Wat betreft de motie van CDA e.a.: als je tegen splitsing bent, hoe bestaat het dan dat je komt met een motie die er van uitgaat dat dat gaat gebeuren? Steunen de (mede-)indieners dit? Dit is onnavolgbaar.

De leiding van DELTA komt alweer met een ander voorstel dan de aandeelhouders. Is er overleg geweest tussen de leiding van DELTA  en de aandeelhouders?

GroenLinks was altijd voor het verhangen van de publieke aandelen en het veiligstellen van het publieke  belang (netwerk en water). Op dit moment is feitelijk sprake van een Europees netwerk, grotendeels beheerd door energiemaatschappijen. Alleen in Nederland is dit voor een deel afgesplitst. Voortschrijdend inzicht maakt voor GroenLinks duidelijk dat die splitsing pas tot zijn recht komt als alle landen in de EU deze wet ook uitvoeren. Want alleen dan kunnen we overige Europese en landelijke doelstellingen bereiken, zoals terugdringing CO2-uitstoot, het Energieakkoord en overgaan op duurzame energieproductie en -gebruik.

Daarom gaat GroenLinks nu niet uit van splitsing; laten we de discussie afwachten. We moeten naar meer duurzame energie, dus moeten we vooruitkijken en dit op Europees niveau benaderen. Daarom zijn wij het eens met de SP-motie en niet met die van het CDA.

GroenLinks is principieel niet tegen splitsing en staat nu op het standpunt: pas splitsen zodra het overal in Europa geregeld wordt. Dat betreft dus het netwerk: Europees regelen.

Overigens zit GroenLinks op lokaal, regionaal, landelijk en Europees niveau op één lijn. Voor ons is niet zeker dat de splitsing er komt; dit is aan de orde in de Tweede Kamer op 30 september a.s."

Stemming

motie 4: vóór zijn SP, GL, PvZ, D66 en 50plus = verworpen
motie 5: unaniem aangenomen

In de media:

Omroep Zeeland: Provincie kan leven met splitsing van Delta
PZC: Delta-topman Kamerbeek heeft goede hoop dat Kamer splitsing energiegebedrijf afwijst