10 november: lokale bijdragen klimaat

PERSBERICHT

Wat kunnen we in onze eigen buurt doen tegen klimaatverandering?
Door het hele land organiseert GroenLinks bijeenkomsten om de beste maatregelen voor de klimaataanpak te verzamelen. Hier kunnen de wethouders, raadsleden en Statenleden mee aan de slag.

Doe je mee? Welkom 10 november in Goes! Lees meer >>

Waar gaat het bijvoorbeeld over? Energiebesparing, het opwekken van duurzame energie, duurzame mobiliteit en financiering van duurzame investeringen. Maar ook over vragen als: Wat kunnen we van elkaar leren? Hoe kunnen maatschappelijke organisaties ons helpen? Wat werkt wel en niet? Tegen welke regelgeving lopen inwoners, gemeenten en provincies aan bij hun verduurzamingsambities? Hoe kunnen provincies klimaatmaatregelen in hun provincie faciliteren en aanjagen? Wat moet opgelost worden met nationale of Europese regelgeving?

Doe je mee? Kom dan 10 november naar Goes!

Lokale bijdragen voor het klimaat
20.00 uur, Hotel Terminus, Goes

Meer informatie over dit initiatief van GroenLinks en de uitkomsten vindt u op de site van GroenLinks: https://groenlinks.nl/discussie