380kv

380kv in Zeeland

In de commissie Ruimte van 22 april jl. kwam 380kv aan de orde. Statenlid Gerwi Temmink deed een poging om een onderzeese kabel weer op de agenda te krijgen. De leidingen vanuit de windmolens op zee zouden dan niet in de gemeente Borsele aan land komen, maar pas bij Rilland. Zoveel extra geld hoeft dat niet te kosten, denkt Temmink. Bovendien kost een gedeeltelijke ondergrondse aanleg op land bij de dorpen óók extra geld.

Beluister de bijdrage van Gerwi Temmink via Omroep Zeeland: (scrol naar beneden)

Samen optrekken tegen nieuwe hoogspanningslijn

Schriftelijke (technische) vragen van GroenLinks voorafgaand aan de commissie Ruimte: (hierop is nog geen antwoord ontvangen van GS)

  1. Kernvraag van alle partijen uit de vorige commissie is m.i. de vraag of de aanvoer vanuit het windpark niet via de Westerschelde aan land zou kunnen komen bij Rilland. En of er meer ondergronds kan over land indien uitbreiding echt nodig is i.p.v. via (extra) masten. Zowel de plannen van de minister als de varianten van D-Cision gaan echter sowieso uit van niet bij Rilland  aan land brengen. Het is mij niet duidelijk geworden waarom dit niet zou kunnen.
  2. De minister geeft aan dat dit niet past in het "netwerk op zee"-verhaal. Ik ken de verschillen tussen gelijkstroom en wisselstroom. Echter, een aanvoer aan land via een onderzeese kabel vanuit het Geminipark is geen enkel probleem. Dit is over 85km. Bij Rilland aan land zou maar 80km zijn. Allebei binnen de marges van energieverlies volgens mij (dat is 100km). Waarom hebben zowel D-Cision als de minister deze mogelijkheid niet nader onderzocht? Wat zijn de belemmeringen nou precies?
  3. Experts stellen dat ondergronds over land doorgaans 6-20x zo duur is als bov engronds met masten. Onderzees zou 2x zo duur zijn. D-Cision stelt echter dat haar varianten ondergronds ongeveer even duur zouden zijn als de plannen van de minister. Rond de 400 miljoen. Hoe kan dit? Dit zou niet passen in plan "net op zee". (Agendapt 6). Maar waarom dan wel zonder problemen akkoord voor zo'n kabel bij het Geminipark in NrdNed? Die is 85 km. Rilland 80. Bovendien melden vele experts dat ondergrondse kabel over land 6-20x zo duur is als masten. D-Cision komt op ongeveer hetzelfde uit (onderzees 2x zo duur)??

Mondeling, tijdens de vergadering:

  • Begrijpelijk dat zienswijze al verstuurd is door GS en aantal gemeenten als je vóór de deadline van 14 april wil blijven. Wel vreemd dat ons achteraf om instemming wordt gevraagd. Of kan er nog een bijlage nagestuurd worden met onze evt. opmerkingen/aanvullingen?
  • Overigens wel eens met de constatering dat eigen onderzoek van D-Cision betere alternatieven aanreikt. Plan minister gedateerd, eenzijdig en niet volledig. Zijn bezwaar van mogelijke overspanning in fase 1 bij Borsele-Rilland blijkt niet van toepassing als je dit gelijktijdig met fase 2 doet (Rilland - Tilburg), waarvan de minister zegt dat dit wel ondergronds kan; alternatief toont aan dat dit ook kan voor Zeeuwse gedeelten rond Krabbendijke en Yerseke, juist de plaatsen waar veel onvrede is en de natuurbescherming onvoldoende gerealiseerd wordt in Kamp's plannen. Alleen wat heeft de rest van Midden-Zld daaraan?
  • Overigens hou ik zelf nog vragen over zowel Kamps brief als het alternatieve onderzoek. Had de onderzoeksvraag niet moeten worden toegespitst op windpark aan land in Rilland in combinatie met wat moet er dan verder nog op land? Dat was toch wat elke partij in de vorige Cie wilde? D-Cision gaat erg snel mee in idee Kamp van 'dat kan niet'.
  • Hoe onafhankelijk is D-Cision?
  • Hoe reëel is optie - zie Facebook, actiegroep 380 KV nee - 'er kan niets anders dan bovengronds' - en dan akkoord met dit "alternatief vd lokale overheden/burgers" zonder eigenlijk echt aan hun wens te hoeven voldoen, nl ondergronds aan land in Rilland ipv Borsele vanaf het windpark? Dit zou niet passen in plan "net op zee". (Agendapt 6). Maar waarom dan wel zonder problemen akkoord voor zo'n kabel bij het Geminipark in Noord-Nederland? Die is 85km... Rilland 80. Bovendien melden vele experts dat ondergrondse kabel over land 6-20x zo duur is als masten. D-Cision komt op ongeveer hetzelfde uit (onderzees 2x zo duur)?