Provinciaal Cultuurbeleid 2017-2020

Op de agenda van PS van 3 juni de behandeling van de beleidsnota Provinciaal Cultuurbeleid 2017-2020. "Niet een nota waar we blij van worden, vindt GroenLinks". De bijdrage van Gerwi Temmink aan het debat:

Voorzitter,

Voor ons ligt de nota Provinciaal Cultuurbeleid 2017-2010. Ook een soort beleidsnota nieuwe stijl, vindt GroenLinks. Maar niet een waar we blij van worden. Dat komt niet omdat wij cultuur geen warm hart toedragen, integendeel. Evenmin omdat wij tegen de insteek zijn om de Zeeuwse culturele infrastructuur als een samenhangend geheel te bekijken. Prima.

Ook de uitgangspunten: Toekomstbestendig, Samen, Voor Iedereen - onderschrijft GroenLinks. Zelfs dat er in de ogen van het college ook op cultuur bezuinigd moet worden, kan GroenLinks begrijpen. Toch willen we ook hier graag wijzen op de commissie-Balkenende en het belang van cultuur. Of er drie ton bezuinigd moet worden, of wellicht toch wat minder, daar kunnen wij bij de begroting over debatteren.

GroenLinks vindt deze beleidsnota te vaag. De aankondiging dat er gewerkt zal worden met jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s, lost dat niet op. Instellingen, groot of klein, moeten gewoon weten waar ze voor een x aantal jaren aan toe zijn. Maar zoals het nu is geformuleerd, kunnen wij als PS onze controlerende taak niet goed uitvoeren. En inhoudelijk stellen wij zo ook geen scherpe kaders.

Waarom hebben GS ervoor gekozen de bezuiniging voornamelijk af e wentelen op één instelling, namelijk MuziekPodium Zeeland (MPZ)? Hoe groot achten GS de kans dat de gemeenten die verliesposten zullen aanvullen?

Bestuur en directie van MPZ hebben aangegeven best te willen meewerken aan gedeeltelijke bezuinigingen en aan meer optredens buiten Walcheren voor bredere doelgroepen. Kortingen van deze orde / snelheid kunnen niet in zo’n kort tijdbestek worden opgevangen, gezien de begroting en vast personeel. GroenLinks steunt dan ook niet het PvdA-amendement om de subsidie in één keer te halveren; dat kan niet. Zijn GS bereid hier bij de begroting naar te kijken?

Waarom gaat er maar liefst een ton meer naar cultureel erfgoed? Van GroenLinks mag dat een tandje minder om elders meer mogelijk te maken.

Ook zal GroenLinks kritisch kijken naar wat er naar welk groot festival gaat. Zeker commerciële evenementen als de Tour de France of de Giro moeten zich in deze tijden meer zelf bedruipen. Liever geld steken in structurele festivals. Daar moet van GroenLinks ook toekomstgerichte, vernieuwende cultuur bij! En jeugdtheater opnemen bij Talentontwikkeling. GroenLinks zal alert zijn bij o.a. ZB en Planbureau Zeeland (8.04) en het Watersnoodmuseum.

GroenLinks stemt tegen het voorstel.