Rapport commissie-Balkenende

De commissie structuurversterking en werkgelegenheid Zeeland - kortweg de commissie-Balkenende - deed onafhankelijk onderzoek naar de mogelijkheden om de economische structuur en werkgelegenheid in Zeeland te versterken. De commissie ging in december 2015 aan de slag en presenteerde op 2 juni haar rapport Zeeland in stroomversnelling in Den Haag aan minister Henk Kamp van Economische Zaken en Commissaris van de Koning Han Polman. lees meer

Lees ook de reactie van het bestuur van GroenLinks Zeeland op het rapport:

 

 

Reactie bestuur GroenLinks Zeeland op het rapport van de commissie Balkenende “Zeeland in stroomversnelling”:

 

"Het bestuur van GroenLinks Zeeland heeft met genoegen kennis genomen van het rapport van de commissie-Balkenende. Veel van de punten uit het rapport hebben menigmaal de aandacht van GroenLinks gehad en zijn indertijd als initiatiefvoorstel ingediend. Wij hopen dat de zo noodzakelijke economische en bestuurlijke vernieuwing nu echt zal plaatsvinden. Bestuurlijk Zeeland krijgt een laatste kans om over zijn eigen schaduw heen te kijken."

GroenLinks is blij met het rapport.

Het college van GS zetelt nu ongeveer een jaar. Na de rapportage van het onderzoeks- en adviesbureau Necker van Naem ligt er binnen korte tijd weer een rapport. Het gaat niet goed met Zeeland. Maar dat wisten wij toch al?

De commissie-Balkenende heeft de appel nog eens geschild of - zo u wilt - de vis gefileerd. Echt nieuwe zaken staan er niet in het rapport, het meeste was al bekend. Maar zal bestuurlijk Zeeland de aanbevelingen nu wel accepteren? Balkenende twijfelt en wil dat er een Zeeland-coördinator komt. Die moet gaan werken als doorzettingsmacht. Dat wijst mogelijk op een niet al te groot vertrouwen in de Zeeuwse politiek. GroenLinks herkent op veel punten de bevindingen van de commissie. Zonder uit te wijden een paar voorbeelden:

Er staat tenminste één misser in het rapport. De N59 wordt aanbevolen als ‘snelweg’ naar Rotterdam. De hoefijzervariant is nu kennelijk ook bij de commissie buiten beeld geraakt.

Met dit rapport krijgt Zeeland nog één kans. Kan bestuurlijk Zeeland dan bijvoorbeeld definitief af van de WCT, de kerncentrale, de voortwoekerende kustbebouwing? En willen wij met minder gemeenten c.q. minder overheid? Zeeland is bij uitstek geschikt als experimenteergebied voor bestuurlijke vernieuwing. Aldus het rapport.

Het bestuur van GroenLinks Zeeland hoopt dat Zeeland nu echt zijn kansen pakt. De inwoners van Zeeland hebben er recht op en het is meer dan de moeite waard!

3 juni 2016 | Leen Harpe, voorzitter
 

In de media / reacties op het rapport:

WISE: Staatssteun voor Borssele - maar hoeveel eigenlijk?
FD.nl: Rijk moet garant staan voor kerncentrale Borssele
PZC: Commissie Balkenende: 100 miljoen nodig om economie Zeeland te versterken
Gedeputeerde Staten van Zeeland / eerste reactie: brief aan PS d.d. 2 juni