"Verdieping Wielingen groot risico voor Westerschelde"

Natuurorganisaties in de Coalitie Delta Natuurlijk hebben hun bezwaren kenbaar gemaakt tegen een nieuw plan van Zeeland Seaports. Zeeland Seaports is van plan om een ‘maatwerkgeul’ aan te leggen om de haven van Vlissingen nog beter bereikbaar te maken. Dit betekent dat er in de monding van de Westerschelde een gedeeltelijke verdieping van de Westerschelde plaatsvindt. Onacceptabel, vinden deze organisaties.

Het gaat al vele jaren slecht met de natuur van de Westerschelde, onder andere door eerdere verdiepingen. En dat terwijl het een belangrijk natuurgebied is: één van de laatste nog functionerende estuaria in noordwest Europa. Dit waardevolle ecosysteem mag volgens Coalitie Delta Nnatuurlijk daarom niet verder onder druk komen te staan. Sterker nog, er zijn juist maatregelen nodig die dit ecologisch én economisch belangrijke estuarium behouden voor de toekomst.

De coalitie is dan ook zeer bezorgd over de precedentwerking van deze beperkte verdieping: de realisatie van de maatwerkgeul zet alleen in op de pijler ‘toegankelijkheid‘, zonder een gelijktijdige impuls aan de pijler ‘natuurlijkheid’, terwijl die juist onder druk staat. Kunnen opeenvolgende relatief beperkte ingrepen - waarvan de nadelige effecten op de natuur op zichzelf snel als niet significant kunnen worden afgedaan - cumulatief niet optellen tot een grootschalige verdieping, zonder dat er iets voor de pijler ‘natuurlijkheid’ tegenover staat?

Meer lezen

In bijlage de volledige brief waarin de Coalitie Delta Natuurlijk haar zienswijze uiteenzet.

N.B. zie ook de vragen die de Statenfractie GroenLinks hierover stelde.