Column: Geen veer laten

Column van voorzitter Leen Harpe: Geen veer laten

Geen veer laten

‘De provincie heeft het gehad met de ferry’s en wil iets nieuws. De constante storingen zijn een bron van ergernis. Ook good old vm. gedeputeerde Van Heukelom heeft dit met zijn rapport “Geen golf te hoog en toch uit de vaart” niet op kunnen lossen, zo blijkt nu. Er is voor een kapitaal verspijkerd aan de ferry’s en inmiddels zijn de geprivatiseerde boten goed voor een structureel tekort van ± € 5 mln. De boten kun je aan de straatstenen niet kwijt, omdat ze te duur zijn in onderhoud en brandstofverbruik. Probleem dus.

Wat doe je dan? Je gaat nadenken over een nieuwe boot. Geld is er niet, maar je kunt er altijd over nadenken. De oplossing werd al snel gevonden. Er komt één grote boot, met een uursdienst tussen Vlissingen en Breskens. Maar wel een schip dat groot genoeg is om ook op piekmomenten iedereen mee te nemen, dat zelden of nooit wegens storing uit de vaart is en waar meer aan boord is te beleven dan nu het geval is. Een patatje oorlog is dus mogelijk. Waar de klanten vandaan moeten komen is mij volstrekt onduidelijk. Ik heb het ambtelijk document maar eens opgevraagd, het stond immers in de krant. Maar nee, het stuk is tot mijn grote verwondering geheim!

Ik kan mij wel voorstellen dat het college nog niet naar buiten komt met het voorstel, want GroenLinks deed eerder een dergelijk voorstel. Alleen toen was het nog haalbaar. Bij de discussie over het vervangen van de veerboten door ferry’s deed toenmalig Statenlid Marten Wiersma het goed onderbouwde voorstel om één veerboot in de vaart te houden. De prognoses waren gunstig! Maar zoals het GroenLinks-voorstellen vaker vergaat: het werd het verworpen. En zoals het vaker gaat met GroenLinks-voorstellen blijkt later dat het toch nog niet zo gek was geweest als men maar goed geluisterd had. Het oude GroenLinks-voorstel heeft nu een ander kleurtje gekregen. Het tragische is, dat het nu niet meer te betalen is. Had men toen maar geluisterd naar het goed onderbouwde voorstel. Beter en goedkoper!

Ik moest denken aan het Bijbelboek Prediker 9, vers 15: “In die stad woonde een arme, wijze man. Hij had met zijn wijsheid de stad kunnen redden. Maar niemand dacht aan die arme man.”

En zie ook hier, de geschiedenis herhaalt zich.

Leen Harpe