kerncentrale Borssele

Analyse Spring Associates toekomstscenario’s kerncentrale Borssele

Greenpeace en WISE hebben Spring Associates gevraagd om de gevolgen van overheidssteun voor de noodlijdende kerncentrale Borssele in drie mogelijke scenario's door te rekenen: doordraaien, sluiten en insluiting. Het rapport is te lezen in de bijlage. Greenpeace en WISE adviseren om de mogelijkheden voor (in)sluiting nadrukkelijk te overwegen.

Greenpeace en WISE:

Kerncentrale Borssele lijdt verlies en dreigt moederbedrijf Delta mee te nemen in een faillissement. Het bedrijf kan de operationele verliezen van de komende jaren niet opvangen en heeft bovendien niet voldoende middelen om de noodzakelijke veiligheidsinvesteringen te bekostigen. Delta heeft eerder dit jaar om overheidsingrijpen gevraagd. Schattingen voor het benodigde kapitaal lopen in de honderden miljoenen. Vooruitlopend op een adviesrapport van het ministerie van Economische Zaken zoals aangevraagd door de Tweede Kamer in een motie, hebben Greenpeace en WISE Spring Associates gevraagd om de gevolgen van overheidssteun door te rekenen.

Uit de analyse blijkt dat overheidssteun voor de noodlijdende kerncentrale Borssele grote financiële risico’s met zich mee brengt (de verliezen kunnen oplopen tot een half miljard). Alleen bij een verdubbeling van de huidige stroomprijzen over de aankomende tien jaar zullen de benodigde investeringen mogelijk lonend zijn.
Ook bij sluiting zijn er financiële problemen, omdat er niet genoeg geld is voor directe ontmanteling van de centrale (tekort ongeveer 250 mln). Veilige insluiting, waarbij de centrale nu gesloten wordt maar er pas over enkele decennia gestart wordt met de ontmanteling, is financieel de meest veilige optie (geschat verlies bij aanvang ontmanteling 100 mln). Verdere operationele verliezen worden voorkomen, waarmee het risico wordt vermeden dat Borssele bovenop de gevraagde steun van dit moment, de komende jaren meer en meer steun nodig heeft. In de decennia die verstrijken tot op ontmanteling wordt overgegaan, kan het ontmantelingsfonds verder aangroeien.

Greenpeace en WISE adviseren om de mogelijkheden voor (in)sluiting nadrukkelijk te overwegen. In een geprivatiseerde energiemarkt is Delta in de eerste plaats verantwoordelijk voor de centrale en voor het vullen van het ontmantelingsfonds. De Staat wordt ten principale pas partij wanneer er bij ontmanteling niet genoeg middelen zijn om dit veilig uit te voeren. (In)sluiting is zowel economisch als ethisch de beste oplossing voor de noodlijdende kerncentrale, met inachtneming van eventuele gevolgen voor werkgelegenheid en milieu.

Op 12 oktober staat de situatie van kerncentrale Borssele en moederbedrijf Delta geagendeerd tijdens het AO Economische structuurversterking en werkgelegenheid Zeeland. Wanneer het rapport van Economische Zaken over Borssele wordt gepubliceerd is nog onbekend.

Mocht u naar aanleiding van dit rapport nog vragen of opmerkingen hebben, dan horen wij dat graag.

Hartelijke groet,

Peer de Rijk – WISE                                                        Jorien de Lege – Greenpeace

Lees meer