kerncentrale Borssele

Aankondiging initiatiefvoorstel DELTA en kerncentrale

Bij de ingekomen stukken voor de vergadering van Provinciale Staten van 4 november 2016 een brief van de minister van EZ over uitkomsten onderzoek naar DELTA en Kerncentrale Borssele (zie agenda, punt 6.5 of DELTA en de kerncentrale). Gerwi Temmink maakt van de gelegenheid gebruik om een initiatiefvoorstel aan te kondigen dat betrekking heeft op deze materie en wat GroenLinks graag geplaatst zou zien op de agenda van de commissie Bestuur van 2 dec a.s. De voorzitter merkt op dat, mocht de actualiteit daartoe aanleiding geven, dit onderwerp altijd eerder dan 2 december geagendeerd kan worden.