Sanering Thermphos

Op 31 oktober 2016 was het budget van € 41 miljoen voor de sanering van Thermphos uitgeput. Om tot voortgang in afronding van de werkzaamheden te komen, zodanig dat een toestand wordt bereikt die zo veilig mogelijk is en voldoet aan de milieuvoorschriften, wordt voorgesteld om (extra) middelen beschikbaar te stellen aan Van Citters Beheer. Er is op dit moment geen onderbouwd plan voor afronding van de werkzaamheden die voortvloeien uit de turn key overeenkomst. Dit plan moet vóór 15 december 2016 gereed zijn. Lees het Statenvoorstel en het standpunt van GroenLinks:

Gerwi Temmink:

"GroenLinks maakt zich enorme zorgen over dit dossier. Dat hebben we altijd gedaan en we hebben er voor gewaarschuwd. We wachten het plan dat half december beschikbaar komt af voordat we inhoudelijk reageren. Omwille van de veiligheid en het milieu stemmen we nu in met het beschikbaar stellen van 1,1 miljoen euro om door te kunnen tot januari 2017."