Initiatiefvoorstel m.b.t. DELTA en de kerncentrale

Vandaag presenteert Gerwi Temmink het GroenLinks initiatiefvoorstel "Zeeland solidariseert", een voorstel met betrekking tot de problematiek van DELTA N.V. in relatie met de kerncentrale. De problematiek van Kerncentrale Borssele overstijgt de Zeeuwse overheden. De commissie-Balkenende komt met de aanbeveling dat het Rijk zich moet ontfermen over de toekomst van de kerncentrale. Aangezien Provinciale Staten bij de behandeling van het dossier DELTA NV / kerncentrale EPZ tot nu toe telkens hebben aangedrongen op een eensgezind geluid vanuit de Staten, komt GroenLinks met dit initiatiefvoorstel.

GroenLinks initiatiefvoorstel "Zeeland solidariseert" met betrekking tot de problematiek van DELTA NV in relatie met de kerncentrale

 

De problematiek van Kerncentrale Borssele overstijgt de Zeeuwse overheden. De totstandkoming van de verlenging van de levensduur van deze centrale tot 2033 is een besluit geweest van de landelijke overheid. De commissie-Balkenende is het met deze constateringen eens en komt niet voor niets met de aanbeveling dat het Rijk zich moet ontfermen over de toekomst van de kerncentrale. Ook het recente tussenarrest van het Gerechtshof Amsterdam over de splitsing van DELTA en Eneco lijkt deze zienswijze te ondersteunen.

Aangezien Provinciale Staten bij de behandeling van het dossier DELTA NV / kerncentrale EPZ tot nu toe telkens hebben aangedrongen op een eensgezind geluid vanuit de Staten (en de overige aandeelhouders), zet de Statenfractie GroenLinks met een initiatiefvoorstel in op voortzetting van die solidarisering en stelt zij Provinciale Staten van Zeeland op grond van argumenten voor te besluiten conform het ontwerpbesluit in het initiatiefvoorstel. Dit voorstel leidt tot een opdracht aan Gedeputeerde Staten om de oplossing van de problematiek van de kerncentrale onderdeel te laten worden van de kabinetsformatie en dit als leidraad te nemen bij de nadere besluitvorming in de Aandeelhoudersvergadering (AVA) van DELTA NV.

 

In bijlage het initiatiefvoorstel

 

In de media

PZC: GroenLinks wil patstelling over kerncentrale doorbreken