Inspraakreactie Zeeuwse Lagune

Namens GroenLinks Zeeland sprak Leen Harpe, voorzitter, op 24 november jl. in bij de gemeenteraad van Noord-Beveland. Hij gaf de visie op het plan Zeeuwse Lagune, in de ogen van GroenLinks een onzalig plan dat de natuur aantast: "onze deltanatuur is eenmalig en dat mag niet verkwanseld worden voor louter economisch gewin".
 

De gebiedsvisie rondom het Veerse Meer 2004.

Een prachtig gebied dat in deze vorm nu ruim veertig jaar bestaat. Na die veertig jaar heeft het gebied behoefte aan een kwaliteitsimpuls. Het gebied moet een oppepper krijgen. Kernwoorden daaruit: samenhang, ruimtelijke en economische kaders voor recreatie, toerisme en agrarische ondernemers. En: “Voorkomen van onevenredig grote verstening van de oevers van het Veerse Meer.”

Voorzitter, mijn eerste kennismaking met de praktijk van deze nota had ik als beleidsmedewerker bij Rijkswaterstaat. De gemeente Noord-Beveland verzette zich heftig tegen een belangrijk onderdeel uit de eigen gebiedsvisie. Het waterpeil had een onnatuurlijke fluctuatie (zomer- en winterpeil). Het streven is het waterpeil het hele jaar op hetzelfde hoge niveau te hebben, hetgeen voor het ecologisch systeem en de daarmee samenhangende natuurwaarden in en om het meer positief zal uitpakken.

Wie ging er in beroep tegen het peilbesluit?

En vandaag dreigt zoiets weer te gebeuren. Een in de gebiedsvisie voorgestelde kleinschalige ontwikkeling op de Veerse Dam (met vele mitsen en maren) wordt verheven tot een megapark.

Inmiddels zijn wij 12 jaar verder. Nederland en Zeeland hebben genoeg van het volbouwen van in dit geval de Zeeuwse kust met bijbehorende projectontwikkelaars. En hebben dat ook laten weten. Politiek Den Haag heeft geluisterd en inmiddels is er een ontwerp kustpact.

Wat opvalt is dat alle betrokken bestuurders van VVD-huize zijn. Minister, gedeputeerde en wethouders. Zij lijken elkaar de bal toe te spelen.

Voorzitter, met een overigens vriendelijke knipoog naar de wethouder van SD deze metafoor: stop de blauwe leugen, te beginnen in Noord-Beveland. Onze deltanatuur is eenmalig en dat mag niet verkwanseld worden voor louter economisch gewin.

En overigens en ik van mening dat de waterschappen moeten worden opgeheven.

 

Leen Harpe,
voorzitter