Vervolg initiatiefvoorstel DELTA en de kerncentrale

Eerder besloten we het initiatiefvoorstel DELTA en de kerncentrale aan te houden, dit n.a.v. de bespreking in de commissie bestuur. Gezien de actualiteit vindt GroenLinks het van belang het voorstel te bespreken in de Statenvergadering van 16 december 2016. De fractievoorzitters stemmen hiermee in. Gerwi Temmink licht het voorstel als volgt toe:

Voorzitter,

Dank dat ons initiatiefvoorstel nu behandeld wordt. De fractie van GroenLinks is van mening dat de oplossing voor de huidige situatie gevonden kan worden in dat voorstel. De kern van ons idee wordt onderschreven door menigeen, o.a. de commissie-Balkenende en volgens mij de meeste, zo niet alle fracties hier in Provinciale Staten van Zeeland.

De problematiek rond de kerncentrale is er namelijk een die voor Zeeland een maat of wat te groot is! Die moet opgelost worden op landelijk niveau. Daarin lijkt nu weer een patstelling te ontstaan. Ook dhr. Balkenende veronderstelde eergisteren dat er nog wel openingen gevonden kunnen worden richting Den Haag. De Tweede Kamer praat er op 22 december a.s. ook nog over. En wij kunnen en moeten nu een krachtig signaal geven vanuit de Zeeuwse politiek. Eenduidig wat GroenLinks betreft.

Gericht op de toekomst

Als wij nog een beetje zeggenschap willen hebben over de noodzakelijke energietransitie, dan zullen we ons eigen netwerkbedrijf moeten behouden. In de splitsingsvoorstellen komt dat netwerk, met 50% van het water (Evides), in handen van de huidige aandeelhouders: de provincie en de Zeeuwse gemeenten.

Wat in de ogen van GroenLinks niet goed is, is het idee dat wij onze eigen aandelen terug moeten kopen. Die zijn al van ons. En die moeten o.i. om niet verhangen worden. Dat hebben we ook al eens afgesproken. Dit Zeeuwse nutsbedrijf biedt dan in de toekomst mogelijkheden te investeren in dat wat we allemaal zien als de kansen voor Zeeland: energietransitie, vergroening van de economie, windenergie, etc. Zie actieprogramma Balkenende etc. Binnenkort moeten we beslissen of de belangrijke beslissingen over Delta in Zweden worden genomen.

En hoe hou je dan de PZEM, zeg maar de SLoe- en kerncentrale ,als verliesgevende onderdelen van Delta overeind?” Daarvoor moeten we nu die vuist maken en samen het signaal geven dat die kerncentrale hoe dan ook op landelijk niveau moet worden opgelost. Zet die centrale apart. Zoals ook het oorspronkelijke voorstel van Delta en de aandeelhouders was. Het kan toch nooit zo zijn dat het Rijk Zeeland met een kerncentrale heeft opgezadeld en dat we nu alle ellende van die centrale voor onze kiezen moeten nemen? Het kan toch nooit zo zijn dat en de opbrengst van Retail 488 miljoen en de opbrengst van het netwerkbedrijf van zo’n 500 à 600 miljoen, moet verdampen in een kerncentrale?

Het Rijk moet zijn verantwoordelijkheid nemen, en als we er niet uitkomen met minister Kamp, dan moet het maar zonder hem. Laat ons niet onder druk zetten door tijdsdruk. Probeer wegen te zoeken waardoor we meer tijd hebben.

Met ons voorstel behouden we het werk. En het netwerk met de specifieke kennis: geografisch gezien, maar ook over de speciale verhouding klein-/grootverbruiker. De transitie in de chemische industrie heeft die kennis nodig. Want anders gaan daar ook enorm veel banen verloren.

Kortom: GroenLinks is van mening dat de kern van het initiatiefvoorstel de oplossing aanreikt. Maak samen een vuist door aan te geven dat je de oplossing voor die kerncentrale echt daar wilt leggen waar die thuishoort: op landelijk niveau. En dat je niet wilt gaan betalen voor iets dat al van je is. Dat je daarnaast wel bereid bent om je verantwoordelijkheden te nemen in een totaaloplossing. Met uitzicht op een gezonde toekomst!

----------------------------------------

Conclusie

 

Gerwi Temmink:

Het voorstel is intensief besproken. Geconstateerd wordt dat het initiatiefvoorstel teveel tekst bevat, maar ook: partijen onderschrijven de hoofdpunten uit het voorstel.

Het is nu van belang een eenduidig, krachtig signaal te geven. Daarom trekt GroenLinks het initiatiefvoorstel in en vervangt dit door een motie, die wordt onderteund door alle partijen. GroenLinks hoopt dat ook het college van GS de motie onderteunt.

Gedeputeerde Schönknecht:

Dit is een goed signaal, het is verstandig om nu vanuit Staten en raden een eenduidig signaal te laten horen.

Stemming:

Unaniem aangenomen.