Gebiedsvisie Schelphoek: brief aan de raad

Namens GroenLinks afdeling Schouwen-Duiveland stuurt Gerwi Temmink een brief aan de raad van Schouwen-Duiveland over gebiedsvisie Schelphoek. Hij schrikt er van dat de gebiedsvisie als een hamerstuk op de agenda staat en pleit ervoor dat, juist wanneer de regie in handen van de gemeenteraad wordt gegeven, het gewenst is aan de voorkant scherpe kaders te stellen. Hij vraagt de raad dan ook om dit nog eens zorgvuldig te overwegen:

Aan de leden van de gemeenteraad Schouwen-Duiveland
t.a.v. griffier Teun van Oostenbrugge

Betreft: gebiedsvisie Schelphoek

 

Helaas had ik geen gelegenheid om onlangs in te spreken bij de commissievergadering. Toen ik nog deel uitmaakte van de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland (waar blijft de tijd...), heb ik echter al meermaals de zorgen van GroenLinks geuit over o.a. de plannen rond de Schelphoek. Ook al heb ik niet altijd de kans uw vergaderingen lijfelijk te volgen, ik volg de gemeentelijke politiek nog altijd met grote interesse.

Ik “schrik” dan enorm wanneer ik voor de a.s. raadsvergadering onder het kopje hamerstukken de gebiedsvisie Schelphoek geagendeerd zie staan. Is het echt zo dat elke partij in de gemeenteraad voetstoots akkoord gaat met de hier voorgestelde gebiedsvisie inclusief de open te houden mogelijkheid van paviljoens in het "bosgebied"?

Juist nu er zoveel maatschappelijke onrust heerst over bouwen langs de kust(wateren) – zie o.a. www.beschermdekust.nl en ook Brouwerseiland – wil ik namens GroenLinks Schouwen-Duiveland laten weten dat wij sowieso niet zouden kunnen instemmen met de hier gepresenteerde gebiedsvisie. De optie van de paviljoens blijft overduidelijk aanwezig. Juist wanneer er gepleit wordt om de regie in handen van de gemeente(raad) te laten is het m.i. gewenst dat aan de voorkant al scherpe kaders gesteld worden. Hopelijk deelt u deze mening.

Mag ik in elk geval een beroep doen op u om een en ander nog eens zorgvuldig te overwegen alvorens dit zomaar als hamerstuk te laten passeren in de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering?

Bij voorbaat dank!

 

Met vriendelijke groet,
namens GroenLinks Schouwen-Duiveland,

Gerwi Temmink