Verkoop DELTA Retail

Op 23 februari 2017 besluiten de aandeelhouders van DELTA over de verkoop en levering van de aandelen DELTA Comfort (de Retailactiviteiten) aan Gamma Infrastructuur III voor een bedrag van 488 miljoen euro. De verkoop vindt plaats in het kader van de herstructurering van DELTA. Een totaaloplossing is nog niet in zicht. Provinciale Staten kunnen hun wensen en bedenkingen kenbaar maken.

Het standpunt van GroenLinks, verwoord door Gerwi Temmink:
 

Dank u voorzitter,

PS wordt in de gelegenheid gesteld haar wensen en bedenkingen te uiten bij de voorgenomen verkoop van DELTA Retail. Het behoud van werkgelegenheid en de vestigingsplaats in Zeeland als ook de service aan de (Zeeuwse) afnemers zijn positieve effecten, evenals de marktconforme opbrengst, waardoor de fractie van GroenLinks kan instemmen met deze verkoop.

Het chagrijn van mijn fractie heeft vooral betrekking op de aan deze verkoop verbonden voorwaarden voor het vervolg. Nu we in fase 3 zitten van de ombouw van DELTA NV naar PZEM, zou het onvermijdelijk zijn nu al in te zetten op de verkoop van het volledige netwerk. GroenLinks is van mening dat die noodzaak onvoldoende duidelijk wordt. Let wel: we bestrijden niet de noodzaak om het netwerk af te splitsen. Maak daar maar een PZEM II van of gewoon het Zeeuws Netwerkbedrijf.   

Het belang van een eigen netwerkbedrijf hebben wij reeds eerder onder de aandacht gebracht. De voordelen die wij constateerden, werden onlangs nog eens door de directie van Enduris, lees DNWG, bevestigd tijdens ons werkbezoek aan hen. We praten veel over het netwerkbedrijf, maar weinig met het netwerkbedrijf was hun idee.

Delta houdt zich met veel taken bezig met daarbij één activiteit die tot de publieke taak behoort en juist dat onderdeel zouden we binnenkort geheel moeten verkopen? DNWG beschikt over specifieke kennis hoe om te gaan met geografische obstakels; zij opereert op de juiste schaalgrootte, heeft korte lijnen en een vertrouwensrelatie met de klanten. Bovendien kan en wil zij als katalysator hier de noodzakelijk verbindingen leggen naar nieuwe toekomstmogelijkheden.

Nu inzetten om dit tafelzilver helemaal van de hand te doen, betekent dat de provincie Zeeland straks (gezien haar financiële positie) nauwelijks of geen eigen mogelijkheden overhoudt om te investeren in die zaken die juist kansen bieden voor Zeeland; verwoord in o.a. Zeeland 2040 en de actiepunten met bijbehorende voorwaarden van de commissie-Balkenende. Daar zijn we het allemaal over eens.

Daarom komt GroenLinks met een amendement op de brief van PS aan GS met als strekking nadrukkelijk in de AvA de voorwaarden voor de verkoop van DELTA Retail aan te passen in een richting waaruit blijkt dat de huidige aandeelhouders een meerderheidsbelang houden in het Zeeuwse netwerk.  

Gedeputeerde Schönknecht ontraadt het amendement. We verkopen retail en zijn verplicht het netwerk af te stoten. Stel dat we bv. maar 50% verkopen, dan moeten we 50% van de waarde (268 miljoen) op tafel leggen. Dat past niet in dit scenario. Volgens GroenLinks is het nog maar de vraag of er direct 50% - of een lager percentage - op tafel moet komen. Wellicht zijn er andere afbetalingsmogelijkheden, vergelijkbaar met de garantie op een Evides-lening destijds. Dat ging om 200 miljoen en zou ruim voldoende zijn om het merendeel in eigen hand te houden. Daarom pleit GroenLinks ervoor het amendement mee te nemen naar de aandeelhoudersvergadering.

Stemming: GroenLinks en SP stemmen vóór het amendement: verworpen.