Spin-off Brouwerseiland te rooskleurig voorgesteld

Op 13 april jl. kwam het nieuws naar buiten dat de voorgestelde positieve economische effecten van Brouwerseiland minder rooskleurig blijken uit te pakken dan de projectontwikkelaar eerder voorspiegelde. "Zo blijkt de structurele werkgelegenheid bij meer realistische aannames over de bezettingsgraad van de recreatiewoningen geen 515 banen op te leveren maar slechts 80", blijkt uit contra-expertise op het plan, uitgevoerd door Twynstra en Gudde in opdracht van Coalitie 'Bescherm de kust'.

De GroenLinks-fractie is van mening dat met deze kennis, en de grote maatschappelijke weerstand tegen het plan (getuige de vele publieksacties, het grote aantal ingediende zienswijzen, en de petitie Stop Brouwerseiland), dit onvoldoende basis is voor de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland om goedkeuring te geven aan het bestemmingsplan.

-vervolg contra-expertise -

Ook zouden de jaarlijkse bestedingen door gebruikers van Brouwerseiland geen 38 miljoen maar 24 miljoen bedragen. Bovendien veroorzaakt het plan overaanbod bij commerciële jachthavens. Dit geeft risico’s op exploitatieverlies en op verdringing bij bestaande jachthavens. Pan Brouwerseiland is op onderdelen beoordeeld door het af te zetten tegen marktomstandigheden en concurrerend aanbod. De conclusies zijn gebaseerd op de gegevens van de projectontwikkelaar, maar er zijn andere – meer realistische – aannames gedaan en er is een kritischer gevoeligheidsanalyse uitgevoerd.

Coalitie 'Bescherm de kust' is van mening 'beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald' en roept de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland op geen goedkeuring te geven aan het bestemmingsplan dat Brouwerseiland mogelijk maakt. GroenLinks sluit zich hierbij aan.

Het volledige rapport van Twynstra en Gudde is hier te lezen.

 

Ben jij al kustbeschermer?
Neem eens een kijkje op Beschermdekust