Veldexcursie project 'Boeren voor akkervogels'

Op een warme junimiddag gingen we met de fractie op excursie om het project ‘Boeren voor Akkervogels’ te aanschouwen waarin Het Zeeuwse Landschap samen met boeren op Schouwen op zoek is gegaan naar ruimte voor akkervogels. Het gebied in Zeeland bevindt zich op Schouwen-Duiveland, omgeving Stolpweg/Burgsluis (zie de kaart bij afbeeldingen). De toekenning van Interreg-subsidie via Project PARTRIDGE geeft een sterke impuls aan dit sinds 2015 lopende project.

Het valt ons al jaren op hoe weinig vogels er nog zijn op de akkers. Waar je vroeger overal patrijzen, veldleeuweriken, graspiepers en andere akkervogels zag en hoorde, blijkt de populatie – vooral het aantal patrijzen - de laatste 50 jaar met meer dan 95% te zijn afgenomen. Het Zeeuwse Landschap doet daar wat aan; we lieten ons gidsen door ecoloog Chris Vreugdenhil.

Hoe is dit zo gekomen?

Door schaalvergroting en intensivering van de landbouw verdwenen akkerranden met grassen en kruiden en de omringende hagen werden gerooid zodat er zoveel mogelijk land gebruikt kon worden.

Hierdoor verdween in snel tempo het ideale leefgebied van de akkervogels. Veilige nestplekken waren bijna niet meer te vinden, insectenrijke planten voor de opgroeiende kuikens verdwenen en voldoende wintervoedsel voor de volwassen vogels was er ook niet meer.

Gezamenlijk optrekken om de patrijs te redden

Sommige agrariërs zien dit met lede ogen aan, maar staan met hun rug tegen de muur. Vogelbescherming Nederland, Het Brabants Landschap, Stichting Landschapsbeheer Zeeland en Het Zeeuwse Landschap spannen zich in om te laten zien dat de Patrijs te redden is. Samen met natuurorganisaties in Engeland, Schotland, België en Duitsland dienden zij in 2016 gezamenlijk een subsidieaanvraag in bij de Europese Unie. Onder de noemer ‘Partridge’ (Patrijs) kwam de subsidie er! Ook de landbouwers, collectieven voor agrarisch natuurbeheer, wildbeheereenheden en vogelwerkgroepen sloten zich aan. De provincie Zeeland en Vogelbescherming fungeerden in 2015 als cofinancier van het project.

Nieuwe akkers

Door gezamenlijke inzet worden nu in vier jaar tijd (2016-2020) tien gebieden van minimaal vijfhonderd hectare kleinschaliger ingericht. Zomergraan en graszaad wordt geteeld, kruidenrijke akkerranden worden ingericht, overstaand graan laat men overwinteren. Ook worden hagen van meidoorn, liguster en roos weer aangeplant om voedsel- en schuilgelegenheden te creëren.

In het gebied op Schouwen-Duiveland zijn acht agrariërs (waaronder drie met een minicamping en één biologische boer) erg enthousiast in het zoeken naar ruimte voor akkervogels binnen hun bedrijfsvoering. Ecologen en vrijwilligers inventariseren met regelmaat de populatie om te bekijken of en, zo ja, hoe snel o.a. de patrijs zich vermeerdert door deze maatregelen.

Meedoen?

Het is mogelijk mee te doen met dit project. Bent u landbouwer in het projectgebied of heeft u er gronden? En wilt u meedoen met Het Zeeuwse Landschap en ook maatregelen nemen waar de akkervogels van kunnen profiteren? Neem contact op via deze pagina

Meer weten over Project PARTRIDGE?

Lees dan hier

Het project is mogelijk gemaakt met steun van Provincie Zeeland, Het Zeeuwse Landschap, Prins Bernhard Cultuurfonds, Vogelbescherming, Stichting Landschapsbeheer Zeeland en de Europese Unie.