Statenvoorstel Perkpolder

Uitvoering van het project Perkpolder gaat de uitvoerende fase in. De Provincie Zeeland wil daarom haar aandelen van Perkpolder overdragen aan de gemeente Hulst. Lees hier het voorstel van GS.

Het standpunt van GroenLinks:

Sinds het verdwijnen van het veer Kruiningen-Perkpolder wordt er al gesproken over het plan Perkpolder. Volgens sommigen onder ons al meer dan veertien jaar. Met steeds wisselende inhoud, maar telkens was de provincie een van de deelnemende partijen. Dat heeft zijn langste tijd gehad, sterker nog: de provincie Zeeland stapt nu uit dat grote project volgens bijgaand voorstel.

Die snelheid zorgt bij GroenLinks wel voor de nodige vraagtekens. Woensdag in de gezamenlijke commissievergadering Bestuur en Ruimte heb ik die ook aan de orde gesteld. Kan Hulst straks niet ineens overgaan tot nog veel meer huisjes of aanlegplaatsen? Hoe zit het met die garantie? Is dat toereikend en hoe zeker is het dat wij niet voor meer garant moeten staan, c.q. voor meer aan de lat komen te staan? Wie past er op het landschap?

Anderzijds is dit het moment om afstand te nemen. Immers, de voor ons belangrijke onderdelen van het inrichtingsplan – de natuur en het verleggen van de weg daaromheen – zijn gerealiseerd en voor de verdere uitvoering is het inderdaad efficiënter en slagvaardiger over te gaan naar één verantwoordelijke: de gemeente Hulst. Zij beslist ook over het restant. Bovendien zorgt deze stap ervoor dat ons weerstandsvermogen weer wat sterker wordt. Om ‘ja’ te zeggen tegen dit voorstel is het voor GroenLinks wel uitermate belangrijk dat het huidige inrichtingsplan de leidraad blijft voor de verdere invulling van de plannen. Zie ook de bijdrage van de PvdA hierna.

Uit de beantwoording van de gedeputeerde blijkt voor mijn fractie dat geldende bepalingen in het bestemmingsplan en het Omgevingsplan dusdanig sterk zijn, dat GroenLinks voldoende vertrouwen heeft dat het plan zal worden gerealiseerd zonder nog meer huisjes, nog meer aanlegplaatsen en/of aantasting van het landschap. Daarom stemt GroenLinks in met dit voorstel.

Gerwi Temmink

 

Stemming over het voorstel: aangenomen.

--------------------------------------------------------------------

In de media:

Omroep Zeeland: Provincie stapt uit Plan Perkpolder