Netwerksturing energiedialoog

De Provincie wil, meer dan vroeger, belanghebbenden betrekken bij onderwerpen die in de Provincie aan de orde komen en waarover besluiten genomen worden. Voor het onderwerp "Energietransitie" zal dit voor de eerste maal zo toegepast worden. Tijdens de vergadering van 3 november zou het niet over de inhoud gaan. Gerwi reageerde als volgt.

 

Het zou vandaag niet over de inhoud gaan. Daarom heeft GroenLinks in de eerste termijn niets gezegd. GroenLinks heeft de noodzaak van energietransitie telkenmale naar voren gebracht en onderstreept. En zal dat blijven doen. Op de voorgestelde terreinen. En met alle betrokken partners. Inclusief de burgers! Wanneer de Regionale Energie Strategie (RES) concreet aan de orde komt, zullen wij naast de genoemde invalshoeken ook letten op energiebesparing. Die komt nog maar matig in beeld. Voor GroenLinks geldt nu: geen woorden, maar daden oftewel niet lullen, maar poetsen. GroenLinks zal zeker haar bijdragen blijven leveren. Aan proces en inhoud. Want richting PVV maakt GroenLinks nogmaals duidelijk dat wij geen enkele twijfel over de noodzaak van de energietransitie kennen. Integendeel. Het is één voor 12!